Edytuj artykuł

  Autorzy


  Osoba edytująca artykuł

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Specjalizacja

  Jednostka

  Współautorzy

  Uzupełnij listę autorów
  Jaki byłwkład autorów w powstanie tekstu?

  Treść artykułu


  Tytuł edytowanego artykułu

  Miejsce na twoje poprawki do artykułu

  Wgraj artykuł i materiały


  Artykuł [mfile upload-file-713]
  Ryciny [mfile upload-file-714]
  Dodatkowe pliki [mfile upload-file-715]

  Uwagi do wysłanego artykułu

  Przypadek medyczny


  Poznaj więcej informacji na temat przypadków medycznych.


  Oświadczenia i zgody


  Sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują, że badania zostały przeprowadzone bez jakichkolwiek komercyjnych lub finansowych powiązań, które mogłyby zostać zrozumiane jako potencjalna sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują obecność sprzeczności interesów

  Czy jakakolwiek wersja tego artykułu była wcześniej zgłoszona do Radiologii Polskiej?

  Oświadczenie dostępności danych

  Proszę uzupełnij oświadczenie dostępności danych podając gdzie dane popierające wnioski zawarte w artykule mogą być znalezione

  Gwarantuję, że jestem uprawniony do zgłoszenia tego artykułu i zgadzam się na następujące warunki w imieniu moim i każdego autora tego artykułu:

  • Ten artykuł nie jest aktualnie nigdzie indziej rozważany do publikacji i nie był nigdy wcześniej publikowany przez żadne inne czasopismo lub forum publikacji.
  • Ten artykuł spełnia politykę materiałów i danych Radiologii Polskiej w jego wymaganiach sprawozdawczych i standardach dostępności danych.
  • Otrzymałem wszystkie zgody na pozwolenie Radiologii Polskiej na opublikowanie tego artykułu, łącznie z jakimikolwiek materiałami od osób trzecich, na warunkach CC-BY.
  • Przeczytałem, zrozumiałem i niniejszym akceptuje Regulamin portalu Radiologia Polska.

  W celu uzyskania więcej informacji, proszę odwiedź nasze wytyczne dla autorów.

  Sprawdź nasz kanał na YouTubie


  Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

  Dodaj artykuł
  Radiologia Pol Youtube