Dodaj artykuł

  Autorzy


  Osoba zgłaszająca artykuł

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Specjalizacja

  Jednostka

  Współautorzy

  Uzupełnij listę autorów
  Jaki był wkład autorów w powstanie tekstu

  Treść artykułu


  Tytuł nowego artykułu

  Abstrakt

  Słowa kluczowe

  Wgraj artykuł i materiały


  Artykuł [mfile upload-file-713]
  Ryciny [mfile upload-file-714]
  Dodatkowe pliki [mfile upload-file-715]

  Uwagi do wysłanego artykułu

  Oświadczenia i zgody


  Sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują, że badania zostały przeprowadzone bez jakichkolwiek komercyjnych lub finansowych powiązań, które mogłyby zostać zrozumiane jako potencjalna sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują brak konfliktów interesów.

  Czy jakakolwiek wersja tego artykułu była wcześniej zgłoszona do Radiologii Polskiej?

  Gwarantuję, że jestem uprawniony do zgłoszenia tego artykułu i zgadzam się na następujące warunki w imieniu moim i każdego autora tego artykułu:

  • Ten artykuł nie jest aktualnie nigdzie indziej rozważany do publikacji i nie był nigdy wcześniej publikowany przez żadne inne czasopismo lub forum publikacji.
  • Przeczytałem, zrozumiałem i niniejszym akceptuje Regulamin portalu Radiologia Polska.

  W celu uzyskania więcej informacji, proszę odwiedź nasze wytyczne dla autorów.

  Sprawdź nasz kanał na YouTubie


  Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

  Dodaj artykuł
  Radiologia Pol Youtube